Specialisaties

De specialisatiegebieden van het kantoor betreffen:

Arbeidsrecht (arbeid & ontslag):

Ontslag, ontslag op staande voet, reorganisatie en bedrijfsbeëindiging, functioneren, loon, concurrentie-/relatiebeding, ziekte en re-integratie, arbeidscontract, arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden etc.

Lees meer…

Algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht):

Incasso’s en verweer tegen incasso’s, koop/verkoop, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht, dienstverlening, personenvennootschappen (maatschap/VOF), franchise, samenwerkingsovereenkomsten etc.

Lees meer…

Sociaal zekerheidsrecht (uitkering/premie):

werknemersverzekeringen (WIA/WAO, WW, Ziektewet, Wajong), geschillen met o.m. UWV en SVB, premiebesluiten werkgever, toekenning/herziening uitkering werknemer/particulier, AWBZ.

Meer over deze onderwerpen en de vragen en geschillen die wij voor u kunnen behandelen leest u op de betreffende pagina’s.

Lees meer…