Sociaal zekerheidsrecht

Arbeid/ontslag en uitkering liggen dicht tegen elkaar aan. Eindigt de arbeidsovereenkomst, dan ontstaat er veelal recht op WW, maar niet altijd. Is de werknemer verwijtbaar werkloos volgens het UWV of wordt er aan bepaalde voorwaarden niet voldaan, dan kan de uitkering worden geweigerd. Een bezwaar-, beroeps- en zelfs hoger beroepsprocedure is dan mogelijk, procedures waarmee Advocatenkantoor De Bruyn een jarenlange ervaring heeft.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan de Ziektewet of de WIA (voorheen WAO) in beeld komen. Besluiten van het UWV hieromtrent kunnen zowel werknemer als werkgever raken. De werknemer krijgt wel of geen uitkering toegekend, terwijl het besluit voor de werkgever premiegevolgen heeft, of zelfs nog verdergaande gevolgen als hij eigen risicodrager is. Ook hiervoor geldt dat bezwaar, beroep en hoger beroep mogelijk is. Werknemer en werkgever kunnen hierin professioneel worden bijgestaan.

Ook in (uitkerings)geschillen met andere overheidsinstanties dan het UWV, bijvoorbeeld met de SVB, het CAK, of de gemeente kunt u een beroep op ons doen en kunnen wij u in samenspraak bijstaan.