Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering

Nu ook voor uwv-ontslagprocedure en bezwaarprocedures!

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op vrije advocaatkeuze. Deze uitspraak betekent een belangrijke verruiming van die vrije advocaatkeuze binnen een rechtsbijstandsverzekering. Allereerst gerecapituleerd hoe het recht op die vrije advocaatkeus er tot op heden uit zag.

Op 7 november 2013 oordeelde het Hof dat rechtsbijstandsverzekeraars verplicht zijn de verzekerde het recht op vrije advocaatkeus te geven indien er sprake is van een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’. Tot dan was het gebruik binnen de rechtsbijstandsverzekeraars de verzekerde die vrije keus niet te geven en slechts rechtsbijstand in natura te verlenen, d.w.z. door de eigen juristen van de verzekeraar.

Vanaf dit moment waren de verzekeraars dus verplicht de kosten van de gekozen advocaat van de verzekerde te vergoeden, indien er zodra er sprake was van een procedure. Kosten gemaakt buiten een procedure om (denk aan advisering, correspondentie en onderhandelingen) vielen en vallen aldus niet onder deze vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen, uiteraard heeft de verzekerde steeds de keus zelf een advocaat in te schakelen, maar voor de kosten van die zogenaamde buitengerechtelijke werkzaamheden draait hij dan zelf op. Hieraan verandert door de meest recente uitspraak van het Hof niets.

Wat per 7 april 2016 wel is veranderd is dat de vrije advocaatkeus nu ook geldt voor een ontslagprocedure bij het UWV (de werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan) en in de bezwaarprocedures bij de verschillende bestuursorganen. Tot 7 april hielden de verzekeraars vol dat deze procedures geen ‘administratieve procedures’ betroffen als bedoeld door het Hof in de uitspraak van 2013. Nu heeft het Hof dus uitgemaakt dat deze procedures wel degelijk zogenaamde ‘administratieve procedures betreffen’ en hiervoor dus onverminderd de vrije advocaatkeus geldt.

Concreet betekent dit het volgende;

  • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en wordt u als werknemer betrokken in een UWV-ontslagprocedure of start u als werkgever zelf zo’n procedure dan mag u uw eigen advocaat kiezen op kosten van uw verzekeraar.
  • Heeft u een geschil met een bestuursorgaan zoals UWV, SVB, CAK, CIZ, Gemeente of anderszins en wilt u bezwaar instellen, dan heeft u ook voor die bezwaarprocedure het recht zich te laten bijstaan door uw eigen gekozen advocaat, zulks op kosten van uw verzekeraar.

Wel geldt steeds dat er een redelijke kans op succes moet zijn (van een verzekeraar kan niet worden gevergd een kansloze procedure te financieren). Daarnaast is de verzekeraar verplicht de rédelijkerwijs te maken advocaatkosten te vergoeden (en aldus geen onredelijke kosten) en zal daaraan ook een maximum in de polis zijn gesteld.

Advocatenkantoor De Bruyn kan genoemde procedures vanaf nu dan ook voor rekening van uw verzekeraar voor u behandelen!

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op