Kosten

Onze tarieven zijn helder en transparant en treft u onderstaand aan.

Uurtarieven

  • Bedrijven: € 200,00 excl. 21% BTW per uur
  • Particulieren: € 185,00 excl. 21% BTW per uur

In tegenstelling tot bij veel andere kantoren bent u bij ons geen opslag wegens kantoorkosten verschuldigd en wordt er geen hoger tarief in rekening gebracht bij spoed. Bij inname van de zaak wordt steeds zoveel mogelijk een schatting van het te verwachten aantal te besteden uren gegeven en er wordt maandelijks achteraf gedeclareerd, zodat u niet achteraf voor nare verrassingen komt te staan. Uitzonderingen daargelaten betaalt u geen voorschot.

Prijsafspraak (fixed fee of capped fee)

Een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden, indien de omvang van de werkzaamheden zich bij de aanvang van de zaak redelijk tot goed laat inschatten.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij u op kosten van uw verzekeraar bijstaan, indien en zodra er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Uw verzekeraar is dan verplicht hieraan mee te werken.

Gefinancierde rechtsbijstand

Advocatenkantoor De Bruyn verricht geen werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand (zgn. toevoegingen), maar hanteert in plaats daarvan voor on- en minvermogenden een individueel overeen te komen lager tarief.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!