Category Archives: Nieuws

De WW en passende arbeid

By | Nieuws | No Comments

Per 1 juli 2015 is de Richtlijn passende arbeid vervangen door het Besluit passende arbeid WW en ZW. Van WW- gerechtigden wordt gevergd dat zij passende arbeid behouden, aanvaarden en trachten te verkrijgen. Met de komst van genoemd Besluit zijn de criteria hiervoor aangescherpt en zal er eerder van passende arbeid kunnen worden gesproken en wordt er ook meer gevraagd op het gebied van sollicitatie. Lees meer

De beëindigingsovereenkomst

By | Nieuws | No Comments

Per 1 juli 2015 wordt de beëindigingsovereenkomst met de invoering van de WWZ voor het eerst wettelijk geregeld.

Middels de beëindigingsovereenkomst wordt een dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd. Werkgever en werknemer zijn vrij met betrekking tot de afspraken die zij maken. Lees meer

Wet Flexibel Werken

By | Nieuws | No Comments

Inmiddels is het Wetsvoorstel Flexibel Werken aangenomen door Tweede en Eerste Kamer en zal deze Wet binnenkort, op een nader te bepalen datum, in werking treden. Er zou een recht op thuiswerken ontstaan, aldus de media. Echter, de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. In dit item worden de rechten van de werknemer op flexwerken en de verplichtingen van de werkgever in dat kader belicht. Lees meer

Ontslagroutes per 1 juli 2015

By | Nieuws | No Comments

Tot 1 juli 2015 heeft de werkgever die een dienstverband met een medewerker wil beëindigen de keuze uit twee ontslagroutes (ontslag op staande voet en opzegging in de proeftijd buiten beschouwing gelaten); hij kan toestemming voor opzegging aanvragen bij het UWV (ontslagvergunning) of hij kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken aan de Kantonrechter. Per 1 juli 2015 verandert dit met de komst van de WWZ. Lees meer

Wet Werk en Zekerheid (WWZ); wat verandert er voor u in 2015?

By | Nieuws | No Comments

De grootste hervorming binnen het arbeidsrecht sinds 1999 (invoering van de Flexwet) is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid per 2015 een feit.

Op 1 januari 2015 is de eerste tranche van de WWZ in werking getreden. Het gaat hierbij met name om wijzigingen met betrekking tot bepaalde tijd contracten, te weten ten aanzien van aanzegverplichting, proeftijd en concurrentiebeding. Lees meer

Het concurrentiebeding: wijzigingen per 1 januari 2015

By | Nieuws | No Comments

De wet definieert het concurrentiebeding als een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Daarmee vallen zowel het zuivere concurrentiebeding (de werknemer mag niet bij een concurrent in dienst treden of zelf een concurrerend bedrijf starten) als het relatiebeding (de werknemer mag geen contact zoeken of onderhouden met relaties van de werkgever) onder deze definitie. Lees meer

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op