Category Archives: Nieuws

Ontslag wegens corona(-crisis)

By | Nieuws | No Comments

Inleiding

De corona-crisis heeft er in eerste instantie toe geleid dat veel flexkrachten hun baan verloren. Bepaalde tijd contracten werden niet verlengd en uitzendkrachten verloren hun uitzendcontract.

Inmiddels zijn ook de werknemers met een vast contract (onbepaalde tijd) in steeds meer gevallen niet langer zeker van hun baan.

De wet kent twee mogelijkheden voor de werkgever een vast dienstverband wegens bedrijfseconomische omstandigheden te beëindigen. De eerste betreft het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de werknemer. De tweede betreft een ontslagprocedure via het UWV. Lees meer

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op