Arbeidsrecht / Ontslagrecht

Zowel werkgever als werknemer worden geconfronteerd met het arbeidsrecht. Een arbeidscontract wordt aangegaan, voor bepaalde of onbepaalde tijd, met of zonder proeftijd en met of zonder concurrentiebeding, zo maar een aantal vragen dat direct al rijst.

Advocatenkantoor De Bruyn stelt arbeidscontracten en -reglementen op voor werkgevers maar beoordeelt ze ook voor werknemers en werkgevers. Met de juiste adviezen vooraf worden nare verrassingen achteraf voorkomen.

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, zijn er veelal tegengestelde belangen tussen werkgever en werknemer. Een van beide wil verder, maar de ander niet en een ontslagprocedure moet uitkomst bieden. Een werkgever moet reorganiseren of is van oordeel dat een werknemer niet goed functioneert. Een werknemer wordt geconfronteerd met een ontslagaanzegging of zelfs een ontslag op staande voet. De beëindigingsmogelijkheden zijn divers, maar hebben ieder hun eigen valkuilen. Advocatenkantoor De Bruyn verzorgt ontslagaanvragen voor werkgevers en helpt hen bij reorganisatie en bedrijfsbeëindiging en voert verweer voor werknemers tegen ontslagaanzeggingen en ontslag op staande voet.

Ook tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst kunnen zich geschillen voordoen tussen werkgever en werknemer. Denk hierbij aan geschillen met betrekking tot loon, functie(wijziging), CAO, schorsing/non-activiteit, ziekte en re-integratie of overgang van onderneming. Voor een deskundig advies en zo nodig een procedure bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Tot slot doen zich ook na het einde van de arbeidsovereenkomst met regelmaat geschillen voor. Bent u als werknemer gebonden aan een concurrentie- of relatiebeding en wilt u daaruit worden ontslagen of wilt u als werkgever de werknemer juist aan zo’n beding houden? Hoe zit het met het geheimhoudingsbeding en onrechtmatige concurrentie? Ook met deze vragen kunt u steeds bij ons terecht.